logo
joi, 23 mai 2019


Categorii

Iohannis îi face ordine în idei Ecaterinei Andronescu "Abramburica". Șansă imensă pentru Învățământul românesc

Sursa foto: huff.ro

Raportul România Educată a fost lansat public de președintele Klaus Iohannis. Documentul, numit “România Educată. Raport al Președintelui României, Klaus Iohannis”, prezintă de-a lungul a peste 100 de pagini Viziunea pe educație până în 2030, listează problemele din învățământ și propune o serie de soluții. Este șansa copiiilor noștri de a avea, în sfârșit, parte de o educație sănătoasă și pragmatică, să meargă la școală cu plăcere, fără a fi sclavii unui sistem comunist.

Președintele vorbește despre necesitatea salarizării profesorilor “în funcție de performanță”. “Profesori /mentori /specialiști competenți, motivați și salarizați în funcție de performanță, măsurată în promovabilitate și rata de angajare a tinerilor absolvenți” – reprezintă unul dintre pilonii pe care trebuie să se bazeze “o educație profesională de calitate în România anului 2030”.

Raportul conține două seturi de propuneri, pe fiecare domeniu analizat, astfel că mulțumește atât ONG-urile care vor reformă, dar și sindicatele care nu vor. Același raport vorbește despre importanța pregătirii profesorilor, dar nu aduce elemente concrete de pregătire a acestora. Autorii raportului propun “parcursuri alternative de acces la carieră”, menționează și “implementarea unui nou sistem de pregătire inițială a profesionistului în educație, cu creșterea substanțială a exigenței selecției și sporirea ponderii abilităților practice, în contexte diverse”, fără să spună dacă este vorba despre masteratul didactic prevăzut din lege încă din 2011 și neoperaționalizat nici până astăzi.

Raportul prevede că “formarea inițială a tuturor cadrelor didactice include etape de mentorat, o perioadă de practică de minim șase luni și un proces riguros de selecție. În predarea la clasă, cadrele didactice beneficiază de contribuția/ ajutorul unor specialiști (consilieri, psihologi, profesori de sprijin, logopezi etc.) și au acces la programe de formare continuă de calitate, adecvate nevoilor acestora și ale comunității educaționale.”“Pe termen mediu, este necesar un sistem integrat de management al carierei didactice. Într-un astfel de sistem, cadrele didactice cu performanțe deosebite sunt stimulate, iar cele cu carențe în activitate sunt ajutate și trec printr-o etapă intermediară de sprijin didactic pentru ca, ulterior, să fie identificate, dacă este cazul, soluții individuale, onorabile, de reorientare profesională sau ieșire din sistem”, prevede documentul.

Educația ante-preșcolară (0-3 ani) – propunerile președinției: Creșe în cadrul marilor angajatori și vaccinare obligatorie

Raportul prezidențial prevede că, în afara rețelei de creșe de stat care trebuie extinsă semnificativ până în anul 2030, statul trebuie să încurajeze “dezvoltarea de creșe/centre de zi în cadrul marilor angajatori (de stat sau privați), centre care oferă inclusiv servicii de educație ante-preșcolară cu program prelungit”.

“Vaccinarea obligatorie a copiilor” trebuie verificată în toate creșele, mai spune raportul. Autorii prevăd evaluarea, “observarea dezvoltării copilului și compararea acesteia cu ținte de dezvoltare specifice vârstei”, precum și “înregistrarea progresului elevului în portofoliul său educațional”.

În ceea ce privește grădinițele, până în 2030 toate trebuie să ofere opțiuni de program prelungit și servicii de suport asigurate de logopezi, psihologi și medici. “Se face o evaluare de parcurs a dezvoltării copilului și se comunică cu părinții pe marginea rezultatelor acestora. Progresul copiilor este inclus în portofoliul lor educațional”, se arată în viziunea prezidențială pe educație.

Gimnaziul, în viziunea președinției: Tezele unice naționale, reintroduse, cu pondere în admiterea la liceu

Noutatea pe care o aduce raportul la nivelul învățământului gimnazial este reintroducerea tezelor naționale. “Rezultatele tezelor vor fi avute în vedere în calculul mediei de repartizare a elevilor către învățământul secundar superior (liceu – n.red.). Școlile cu diferențe semnificative între notarea curentă la clasă și rezultatele lucrărilor scrise semestriale vor intra sub monitorizare, pentru a garanta corectitudinea evaluărilor și pentru a sprijini cadrele didactice în demersul de a-și îmbunătăți activitatea la clasă, în raport cu nevoile fiecărui elev”, se arată în raport.

“Învățământul secundar inferior sau gimnazial este tot o formă de educație teoretică și include patru ani de studiu (clasele V-VIII). Materiile sunt predate de profesori de specialitate, cu o parte a curriculumului având caracter interdisciplinar”, prevede documentul.

Două scenarii

Raportul România Educată are două scenarii pe care le pune în dezbatere, cu privire la învățământul gimnazial și liceal. Al doilea scenariu prevede 3 ani de liceu, așa cum era trecut și în Legea educației 1/2011 Miclea-Funeriu înainte de a fi modificată în Parlament.

“Educația secundară superioară are o durată de 3 ani și este destinată copiilor cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani. Perioada corespunde adolescenței, a începutului maturității și a emancipării legale a copilului. Această formă de educație este diferențiată pe profiluri distincte, existând trasee teoretice, profesionale și vocaționale. Toate durează trei ani și au competențe diferențiate. Pentru educația profesională și cea vocațională, 50% din educație se derulează sub îndrumarea unui potențial angajator în regim dual”, prevede documentul prezidențial, fără a aduce detalii în această zonă.

Admiterea la liceu: 33% media tezelor naționale din gimnaziu

Președinția vrea să reintroducă tezele naționale în gimnaziu, care să conteze la admiterea la liceu.

Amintim că și Ministerul Educației și-a anunțat în vară intenția de a reveni la tezele naționale. Ele au fost introduse de fostul ministru Cristian Adomniței, în 2007 și 2008, și au înlocuit examenele, însă au existat nenumărate acuzații că elevii au copiat masiv la aceste teze, cu putere de examen.

Ce spune Raportul prezidențial despre admiterea la liceu, în viziunea pe care o lansează pentru anul 2030:

Admiterea la liceu se realizează prin:

Examen psihometric susținut de fiecare elev în parte, pe baza căruia consilierul școlar va face o recomandare de a urma un liceu sau o școală profesională. Recomandarea are un caracter orientativ și se include în portofoliul educațional al elevului

“Evaluarea națională de la finalul clasei a VIII-a va include un test standardizat național, acoperind materiile de bază. Rezultatele obținute la această evaluare se includ în portofoliul educațional al elevului”. De precizat că președinția face referire în acest raport la “materii de bază”.

În cele din urmă, admiterea la liceu se face pe “baza opțiunilor exprimate de părinți și a mediei aritmetice formate din:

33% media probelor de la examenul final

33% media tezelor naționale din gimnaziu

33% media generală în clasele V-VIII.”

“Finalizarea a trei ani în educația profesională sau a patru ani în cea vocațională/teoretică conferă elevului o calificare de nivel 3 și acces direct pe piața muncii”, prevede documentul.

Bacalaureatul: Președinția vrea BAC aplicat și licență profesională

Președinția introduce două noi concepte, la nivel de bacalaureat: BAC aplicat și licență profesională. Bacalaureatul aplicat “include un număr limitat de materii și probe de ucenicie specifice pentru filiera profesională absolvită. El conferă dreptul de acces ulterior la învățământul terțiar non-universitar (colegii cu durată de 2 ani) și apoi la ciclul de licență filiera profesională (cu durată suplimentară de 1-2 ani)“, se arată în document.

Raportul prevede și un Bacalaureat teoretic, “pe bază de materii și conținut disciplinar, pe care îl pot susține absolvenții rutei teoretice sau absolvenții rutei vocaționale. El poate fi susținut și de absolvenții rutei profesionale care au urmat programul de pregătire adițională. Bacalaureatul teoretic conferă acces ulterior la ciclul de licență pe filieră teoretică”.

Autorii documentului menționează că “absolvenții rutei teoretice/vocaționale care nu promovează bacalaureatul teoretic au posibilitatea de a intra într-un program de pregătire adițională similar cu cel oferit elevilor din filiera profesională care urmăresc obținerea unui bacalaureat teoretic”.

Obiective ale președinției în ce privește Bacalaureatul:

“Restructurarea evaluării finale (bacalaureatul) pentru a reflecta mai bine natura fiecărei filiere și implementarea noului sistem de evaluare începând cu 2025. Bacalaureatul va include probe practice, eventual derulate în afara mediului școlar”.

“Creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat la 75% din totalul colectivității și organizarea de politici țintite spre reducerea numărului de instituții de învățământ cu rate de promovare mai mici de 50%”

Admiterea la facultate

“Accesul în oricare formă de studiu de licență se face în baza bacalaureatului, cu posibilitatea organizării de testări suplimentare de către universități“, propune președinția.

“Există educație terțiară non-universitară sub forma unor programe de doi ani derulate în colegii universitare (așa numitul short cycle). Acestea oferă o calificare de nivel 5 și permit accesul pe piața muncii pentru anumite profesii care necesită un nivel de calificare superior educației secundare. Educația universitară pe toate ciclurile se desfășoară în universități autorizate sau acreditate, publice și private, care îndeplinesc o serie de standarde de calitate și sunt reevaluate în mod regulat”, se mai arată în raport.

Accesul la cariera didactică

Raportul prezidențial vorbește despre “parcursuri alternative de acces la carieră pentru persoanele cu merite profesionale deosebite”.

Unul dintre obiectivele stabilite este “implementarea unui nou sistem de pregătire inițială a profesionistului în educație, cu creșterea substanțială a exigenței selecției și sporirea ponderii abilităților practice, în contexte diverse”.

Nu există niciun element concret detaliat, însă, în raportul de 180 de pagini, cu privire la accesul la cariera didactă.

Transformările preconizate în raport pentru România până în 2030

Raportul listează “15 transformări preconizate pentru România până în 2030”. Acesta sunt: “conectarea permanentă la internet; dinamica accentuată a profesiilor; scăderea și îmbătrânirea populației; urbanizarea crescută a populației, tot mai concentrată în jurul orașelor dinamice; creșterea diversității familiilor; apariția de noi abordări ale democrației participative (de exemplu cetățenia electronică); creșterea diversității etnoculturale; robotizarea avansată; creșterea ponderii serviciilor în economie; adâncirea inegalității sociale; creșterea impactului schimbărilor climatice; repolarizarea lumii, care devine policentrică; dezvoltarea realității virtuale; creșterea incidenței bolilor cauzate de stres; creșterea competiției globale pentru talente”.

“Dintre acestea, cei aproape 8000 de participanți la consultarea online derulată în cadrul proiectului au indicat trei provocări principale cărora educația trebuie să le răspundă până în anul 2030:

- dinamica accentuată a profesiilor,

- scăderea și îmbătrânirea populației

- conectarea permanentă la internet”.

Autorii raportului spun că aceste schimbări “vor pune o presiune considerabilă pe sistemul de educație”. Este nevoie de “învățare autentică, de flexibilitate curriculară, de comunicare deschisă între cadre didactice și elevi/studenți sau de schimbare a obiectivelor de învățare”, susțin aceștia.

Raportul subliniază că “cel mai important efect al schimbărilor sociale și economice viitoare este nevoia de a construi noi modele de organizare a sistemului educațional”.

Pilonii pe care trebuie dezvoltat sistemul de educație, în viziunea președinției

“Dezvoltarea sistemului de educație din România trebuie să aibă la bază, în permanență, următorii piloni”, se arată în raport.

“1 Personalizarea și asigurarea calității procesului educațional pentru toți elevii/studenții. Sistemul se centrează pe nevoile beneficiarului și nu invers, oferind experiențe de învățare autentice pentru fiecare copil sau tânăr, pornind de la profilul și înclinațiile acestuia. Astfel se maximizează potențialul fiecăruia, transformând educația într-un proces nu doar util, ci și plăcut, în care comunitatea educațională este moti- vată să participe.

2. Flexibilitatea sistemului de educație ne va permite să răspundem în mod corect caracteristicilor beneficiarilor și actorilor implicați: elevi, studenți, profesori, personal administrativ, părinți și angajatori etc. – precum și ale comunităților de învățare. Rutele flexibile de formare, punțile de schimbare a parcursului de formare sau diversitatea specializărilor/profilurilor sunt câțiva dintre indicatorii gradului de flexibilitate. Acest pilon implică automat un nivel ridicat de adaptabilitate a sistemului, ce caracterizează simultan structuri (instituții, comunități, clase, grupe) și persoane (cadre didactice, elevi, studenți, părinți). Flexibilitatea ne va permite să înțelegem noile schimbări și să le răspundem adecvat.

3. Adaptabilitatea sistemului la schimbările externe și la tendințele viitorului. Aceasta presupune corelarea cu recomandările și practicile internaționale, respectând însă ferm principiile eticii și integrității pentru toți membrii comunității educaționale și fructificând punctele forte ale sistemului educațional românesc.”

Ținte propuse pentru 2030:

Cel puțin 30% dintre copiii de 0-3 ani să fie incluși în educația ante-preșcolară.

Cel puțin 95% dintre copiii de 3-5 ani să fie incluși în educația preșcolară.

Clasarea în primele 30 de state de pe mapamond, în cadrul testelor PISA.

Cel puțin 80% rata de promovare a testării de la finalul educației gimnaziale

75% rata de promovare a examenului de bacalaureat din totalul colectivității și organizarea de politici țintite spre reducerea numărului de instituții de învățământ cu rate de promovare mai mici de 50%.

Un proiect prea bun pentru un ministru atât de nociv

Ecaterina Andronescu este un produs al sistemului neo comunist de la PDSR-ul lui Ion Iliescu , până la PSD-ul lui Dragnea. Cu o verticalitate îndoielnică (vezi cum i-a trădat pe opozanții lui Dragnea de dragul fotoliului ministerial), a obținut patru mandate de ministru. Așa a reuşit în activitatea ei politică să distrugă viitorul mai multor generaţii de români. Sute de mii de tineri şi-au ratat drumul în viaţă din cauza unor măsuri politico-administrative luate de Andronescu în calitate de ministru al Educaţiei, funcţie pe care a deţinut-o de 4 ori (2000-2003, 2008-2009 , 2012 și prezent). Să facem o mică retrospectivă. Dintre toate aberaţiile puse în practică de „Abramburica“, desfiinţarea scolilor de arte şi meserii din 2009 a fost una dintre cele mai nefaste decizii luate de un titular aflat la cârma Educaţiei, un adevărat genocid la nivelul sistemului de învăţământ. S-a ajuns, astfel, la situaţia aberantă ca elevi care nu erau în stare să citească şi să înţeleagă un text să fie admişi în licee în urma examenului de capacitate sau al testelor naţionale cu medii sub nota 2.00. În loc de meseriaşi (mecanici, vopsitori, cizmari, instalatori, croitorese etc.), deciziile luate de Ecaterina Andronescu au produs sute de mii de semianalfabeţi (analfabeţi funcţionali – termen ştiinţific), care după ce au eşuat la examenul de bacalaureat, au îngroşat rândurile şomerilor, ale asistaţilor social sau au ajuns căpşunari în ţările din vestul Europei. O altă mare „realizare“ a Ecaterinei Andronescu în cariera ei a fost politizarea şcolilor în timpul guvernării Năstase, care a dus la transformarea directorilor acestor instituţii, şi implicit a corpului didactic, în instrumente ale puterii politice, situaţie preluată fără jenă şi de liberalii şi pedeliştii care au condus sistemul de educaţie (aş face aici o singură exceptie: Mircea Miclea). Verva cu care senatoarea PSD se opune organizării concursurilor şi recunoaşterii rezultatelor acestuia este un gest disperat al politicienilor transpartinici care simt că pot pierde controlul unui sistem ce le aduce numeroase beneficii financiare şi electorale.

Sursa: edupedu.ro

6 dec 11:11
Comentarii

01Ion Luca(6 dec 11:52)
Nu poate ACEST ANALFABET SA FACA NIMIC!! A SUPT -TRADATORUL , CORUPTUL SI DUSMANUL ROMANIEI -CINCI ANI DE ZILE DIN SEVA NOASTRA A CGELTUIT MILIOANE DE EURO PENTRU A STA MAI CEVA CA REGII SI NU A FACUT NUMIC , REPET NU A FACUT NIMIC , DECAT A VANDUT CEEA CE A PUTUT DIN ROMANIA SI-A INGROSAT CONTURILE , S-A PLIMBAT SI ACUMA VINE CU O PROSTIE MAI MARE CA TOLOMAC UL DE EL CARE NU ESTE NIMIC ALTECEVA DECAT O CIORBA PROASTA REINCALZITA!! ASTA ARATA CAT DE NEPREGATIT ESTE SI CA NU A FACUT ABSOLUT NIMIC PENTRU TARA , DECAT RAU!!!
Ultimele Știri
EntertainmentMet Gala 2019 | Kim Kardashian şi-a făcut apariţia „udă leoa...

Vedeta Kim Kardashian şi-a făcut apariţia într-o ţinută provocatoare la Gala Muzeului Metropolitin, cel mai aşteptat eve...

SocialUn nou caz de CREŞĂ a groazei: Două îngrijitoare ar fi agres...

Poliţiştii au început cercetările la o creşă din Năvodari, judeţul Constanţa, după ce două educatoare au fost acuzate de...

EntertainmentExtravaganţă sub privirile tuturor: Lady Gaga s-a dezbrăcăt ...

Cântăreaţa americană Lady Gaga a schimbat patru ţinute în 15 minute la ediţia de anul acesta a Met Gala de la New York, ...

SocialReferendum 2019. Opinia unui ONG: Întrebările sunt un simplu...

APADOR-CH, asociaţie pentru apărarea drepturilor omului, consideră că întrebările anunţate pentru referendumul din 26 ma...

SocialOm de afaceri din Braşov inclus în Topul Forbes, reţinut dup...

Un cunoscut om de afaceri din Braşov a fost reţinut de poliţişti, fiind suspectat că şi-a omorât bunica, anunţă Parchetu...

SocialUrgenţă medicală: Un tânăr cu arsuri grave, transportat în s...

O aeronavă C-27J Spartan a Forţelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni de evacuare medicală, efectuează marţi o ...

SocialCaz medical, afectat de vremea rea. Ambulanţă blocată 15 ore...

O ambulanţă a rămas blocată 15 ore într-o localitate din Argeş, unde mersese la o femeie aflată în stop cardio-respirato...

PoliticLIVE Un nou judecător la CCR. Camera Deputaţilor alege ACUM ...

Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a adoptat, marţi, raport favorabil pentru toţi cei trei candidaţi la funcţia de j...

SocialATP Madrid: Radu Albot i-a cedat în trei seturi lui Fernando...

Tenismanul moldovean Radu Albot, numărul 44 mondial, nu a reuşit să se califice în şaisprezecimile de finală ale turneul...

DESPRE NOI

TRACKNEWS este un proiect internațional care-și propune să promoveze valorile europene, luptând împotriva fake news-urilor și a derapajelor de la normele democrației și ale bunului simț. Proiectul implică o platformă online, care include mai multe TRACKNEWS-uri (TRACKNEWS UK, TRACKNEWS Switzerland).

Plecând de la agregare, în ideea de a oferi cititorilor noștri cele mai importante news-uri ale zile, platforma va avea conținut propriu, cu respectarea strictă a deontologiei jurnalistice. Tocmai în acest sens, echipa este formată din jurnaliști tineri, "open mind", entuziaști și cu un dezvoltat spirit civic. Nu facem politică și suntem fericiți că investiția în proiect nu este una mioritică, astfel ca nu există niciun parti pris.

Nu suntem adepții "BREAKING NEWS" și nici nu vom publica știri "la grămadă". Vrem să vă oferim subiecte de autor și știri relevante, susținute de imagini de calitate. Nu vom promova niciodată așa zisele VIP-uri care împanzesc tabloidele și televiziunile. La fel, nu vrem milioane de accesări. Vrem să fim interactivi cu cititorii noștri, astfel ca TRACKNEWS să fie locul vostru în care să găsiți ceea ce vreți să citiți, să ne ajutați și să ne corectați atunci când vom greși. Pentru că, da, probabil vom face și greșeli, dar, sperăm noi, vor fi greșeli de formă și nu de fond.

Pentru a ne ajuta, lăuda și critica, ne puteți scrie pe [email protected].